Antet

Economia socială – Sprijin pentru persoanele vulnerabile

Economia socială – Sprijin pentru persoanele vulnerabile

Posted by

Bucureşti, 20 noiembrie 2015

Joi, 19 noiembrie, la Universitatea Valahia din Târgovişte, a avut loc un eveniment de promovare a economiei sociale, organizat de KCMC – K Consulting Management and Coordination, Asociaţia Romano ButiQ și Atelierul de Pânză.

La eveniment au participat studenţi, cadre didactice din Univesitate dar şi reprezentanţi ai societăţii civile. Aceştia au putut vedea câteva exemple concrete de integrare a persoanelor din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii prin intermediul economiei sociale şi au discutat despre avantajele şi dezavantajele iniţierii unei afaceri sociale.

De asemena, la eveniment s-a putut discuta despre tradiţii, meşteşugari, cultura romă, voluntariat, contopirea designului cu talentul meşterilor de altă dată și ce produse minunate naște o asemenea combinație de concepte, totul sub cupola a ceea ce înseamnă economia socială.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului Pakivalo ButiQ care vizează dezvoltarea și promovarea economiei sociale prin crearea a 8 structuri de economie socială și noi locuri de muncă pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile. Prin intermediul proiectului peste 10 persoane de etnie romă din județul Dâmbovița au învățat deja cum să pornească și să conducă o afacere socială.

Proiectul Pakivalo ButiQ este derulat de Asociația Romano ButiQ în parteneriat cu KCMC și Atelierul de Pânză, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!, axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale (ID proiect: 143908).

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0727318729 și la adresa de e-mail andreea@romanobutiq.ro, persoană de contact Andreea Pătru, responsabilă organizare evenimente.

###

Asociația Romano ButiQ s-a înființat în 2011 cu scopul promovării nondiscriminării prin desfășurarea de activități culturale și educative prin care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii comunității rome o aduc în societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

Obiectivul principal al KCMC – K Consulting Management and Coordination este să contribuie proactiv la conturarea unei societăți în care egalitatea de șanse, accesul pe piața muncii și creșterea economică reprezintă oportunități reale pentru toate grupurile vulnerabile din România.

Atelierul de Pânză transpune în practică principiile dezvoltării durabile prin folosirea de materiale textile naturale, cât mai puţin prelucrate, sau materiale textile refolosite, oferind în acelaşi timp locuri de muncă unor persoane cu dizabilităţi sau aparţinând unor grupuri vulenerabile.