Antet

Începând din luna iulie, pe strada Edgar Quinet, nr.7, lângă Casa Capşa, magazinul concept Roma ButiQ va aşteaptă să-i treceţi pragul şi să pătrundeţi într-un spaţiu de poveste cu parfum romani.

Aici, scăunelul cu trei picioare se metamorfozează în accesoriul perfect pentru living, măturica din paie se transformă într-o decoraţiune chic, sosierele sunt preschimbate în obiecte elegante din cupru, iar hainele şi bijuteriile sunt presărate cu simboluri romani de la roata cu şaisprezece spiţe la trandafirul roşu şi franjurii senzuali, cu scopul de a depăşi tabuuri, frontiere sau spaţii interzise şi să prezinte o viziune nouă asupra meşteşugului tradiţional rom.

Destinate acoperirii nevoilor contemporane, noile colecţii de produse prezente în magazin, cele mai multe dintre ele colecţii aparţinând reţelei de cooperative Mesteshukar ButiQ, reprezintă o nouă direcţie pentru meşteşugarii implicaţi în proiect şi tinde către o transformare şi o nouă percepţie despre artă meşteşugului rom şi extinderea lui în lumea artei sau a designului de produs. Un suflu modern este dat de designul suedez şi austriac ce caracterizează noile colecţii de haine, accesorii, bijuterii, obiecte de lifestyle şi home décor.

Nadja Zerunian şi Peter Weisz, un duo creativ de designeri austrieci au lucrat cot la cot cu argintari, rudari, căldărari, pielari, împletitori şi croitori reuşind să aducă o abordare nouă asupra integrării meşteşugului rom în peisajul designului contemporan. Cei doi designeri au dezvoltat colecţii colaborative în jurul formei şi simbolurilor romani, pe care le-au reinterpretat raportându-se la propria identitate artistică, onorând totodată bogatul bagaj cultural rom şi înglobând istoria vizuală a obiectelor clasice rome atât pe plan local cât şi internaţional.

Structura de economie socială Roma ButiQ are că scop principal inserţia pe piaţă muncii şi promovarea culturii neamurilor de romi, astfel, în cadrul magazinului sunt angajate trei persoane, două dintre acestea fiind de etnie romă.

Proiectul Pakivalo ButiQ, în cadrul căruia a luat naştere structura de economie socială Roma ButiQ este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Roma ButiQ