Antet

Efectul pozitiv deriva intai din activitatea de consiliere, orientare, mediere si cea de formare profesionala ce are efecte pe termen lung pentru grupul tinta: contribuie la dezvoltarea resurselor umane, creste nivelul de angajabilitate, dar si la insertia profesionala a GT, asigurand egalitatea de sanse pe piata muncii pentru beneficiari.

Un alt efect pozitiv generat de proiect este constituit de cele 7 structuri ale economiei sociale nou infiintate in cadrul proiectului care vor desfasoara activitati generatoare de venit (4 in mediul rural si 3 in urban) ce constituie rezultat al proiectului precum si cele 43 de noi locuri de munca create (dintre care 31 de persoane din grupurile vulnerabile vizate) in cele 7 SES nou infiintate si 1 SES dezvoltata (unitate protejata). Excedentul din activitatea economica va fi utilizat pentru dezvoltarea de masuri active pentru persoanele care provin din randul grupurilor vulnerabile. Toate cele anterior mentionate constituie efecte pozitive pe termen lung pe care proiectul le genereaza atat pentru grupul tinta cat si pentru mediul socio-economic.

SONY DSC