Antet
ButiQ7_s2

Obiectivul general vizeaza dezvoltarea si promovarea economiei sociale in Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia in vederea demararii de activitati generatoare de venituri si noi locuri de munca pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Proiectul creeaza un efect pozitiv pe termen lung pt. un grup tinta total de 243 pers:

Componenta a) pentru 200 persoane care participa la activitatile de informare, orientare, consiliere si mediere

  • ID69 – Persoane de etnie roma=200;

Componenta b) pentru alte 43 persoane angajate in cele 7 SES infiintate prin proiect si 1 SES dezvoltat, dintre care 8 manageri ai SES, 4 specialisti implicati in economia sociala si 31 de persoane din grupurile vulnerabile

  • ID69 – Persoane de etnie roma = 18;
  • ID31 – Familii cu peste 2 copii/monoparentale = 6;
  • ID68 – Persoane cu dizabilitati = 7 (deficiente de vedere)