Antet

Obiectiv specific 1 (ObS.1)  Cresterea stimei de sine si combaterea discriminarii  in vederea cresterii  nivelului de angajabilitate pentru 200 de persoane de etnie roma din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia, pe o perioada de 12 luni.

Obiectiv specific 2 (ObS.2)  Dobandirea si dezvoltarea de competente specifice, in domenii precum vanzari, limba engleza, croitorie, confectii textile, meseria de ospatar, programare specializata platforme web, management intreprinderi sociale pentru 74 persoane precum persoane cu dizabilitati si persoane de etnie roma din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia, vor putea lucra in economia sociala, vor obtine certificare pentru competentele pe care le-au dobandit, vor putea manageria intreprinderi implicate in economia sociala, pe o perioada de 9 luni.

Obiectiv specific 3 (ObS.3) Crearea a 31 de locuri de munca pentru persoanele apartinand grupurilor vulenerabile prin infiintarea a 7 entitati de economie sociala si dezvoltarea 1 SES unitate protejata care desfasoara activitati generatoare de venit in care se vor crea in total 43 noi locuri de munca pentru persoane precum: 8 manageri ai intreprinderilor sociale, 4 specialisti implicati in economia sociala, 18 persoane de etnie roma, 6 familii cu peste 2 copii, 7 persoane cu dizabilitati (nevazatoare) din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia, pe o perioada de 12 luni si mentinerea tuturor SES si a locurilor de munca create pe o perioada de cel putin 7 luni de la data finalizarii proiectului.

Poate fi considerat efect pe termen lung dat de diversificarea pietei in sensul ca apar 7 noi SES si 1 SES care isi lanseaza o noua linie de productie ce aduc valoare adaugata in economie in sensul ca desfasoara activitati generatoare de venituri si prin urmare se platesc inclusiv mai multe taxe la bugetul de stat, persoanele vulnerabile isi schimba statutul din persoane inactive, asistate financiar, in persoane active pe piata muncii, platitoare de impozite si contributii, fiind integrate in societate si in sistemul de asigurari sociale si de sanatate.

Titlu proiectului, tradus din limba romani: „solidaritate in munca de calitate” (Pakivalo = solidaritate, Buti = munca, Q fiind indicatorul calitatii), cumuleaza principiile pe care a fost construit proiectul,  respectiv combaterea discriminarii, asigurarea de sanse egale grupurilor vulnerabile diverse: romi, persoane cu dizabilitati (un grup aparte fiind nevazatorii pentru ale caror nevoi particulare rareori sunt propuse solutii) sau familiile cu mai mult de 2 copii, munca ca valoare. Pentru ca „solidaritatea se practica si se demonstreaza”, cum a spus un renumit activist rom, proiectul vine cu o solutie practica si concreta in care solidaritatea este nu doar declarata ci dovedita. Desi intr-o societate indivizii desfasoara sarcini diverse si adesea au valori si interese diferite, ordinea si solidaritatea societatii depinde de increderea intre ei de a indeplinii activitatile lor specifice. Proiectul Pakivalo ButiQ va contribui direct la consolidarea acestei increderi in randul comunitatilor pe care le vizeaza.

resize-5481